Click vào ảnh để xem rõ hơn. 1985 Production xin cảm ơn