VỀ 1985

VỀ 1985

Trong kỷ nguyên ngành công nghiệp 4.0 hiện nay. Thương mại điện tử đã và đang từng ngày phát triển vượt bậc. Chính vì thế vấn đề hình ảnh, đồ họa hay video cho các cá nhân, doanh nghiệp là rất quan trọng để góp phần tạo nên thương hiệu cho cá nhân, doanh nghiệp.

Hiểu được những khó khăn đó, 1985 PRODUCTION được xây dựng nên để trở thành giải pháp toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu vững chắc.

ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI


QUÂN TRÂN photography - FOUNDER